Çubuk Ticaret Borsası'na hoşgeldiniz..

Çubuk Ticaret Borsası'nın örf, adet ve teamülleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1- Tescil muamele işlemlerinde alıcı, Borsaca miktarı tespit edilen tescil ücretini mal bedelinden keserek Borsaya ödemeye mecburdur.

2- Ticaret Borsası 164 sayılı gelir vergisi genel tebliği gereğince, zirai ürün ve canlı hayvan alım satımlarında, tevkif edilen stopaj vergisinin tahsilatının sağlanmasında vergiye taraf kişi ve kuruluşlarla beraber müteselsilin sorumludurlar.

3- Müteselsil sorumluluk dahilinde, üyelerden vergi stopaj teminatı olarak her türlü yasal tedbirler alınır ve uygulanır.

4- Ticaret borsamız sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve borsa dışında alım ve satımı serbest olan ürünlerin en geç 30 gün içerisinde borsaya tescillerinin yaptırılması gereklidir.

5- Alım satım beyannamesindeki her satır bir akdi gösterir.

6- Ticaret Borsamızca alım satım beyanname tescil ücretlerinin tahsilatı peşindir.

7- Ticaret Borsamızda uygulanan tescil ücreti oranı binde ikidir.

8- Tescil tavan ücretleri her yıl bütçe döneminde belirlenir.

9- İhracatın tescilinden tescil ücreti alınmaz.

10- Alım satım beyannamesinin onayı Çubuk Ticaret Borsası kararları, örf adetleri ile teamülleri dairesinde yapıldığının kabulünü gösterir.

Ticaret Borsamızın 28/12/2010 tarih ve 2010-25 sayılı alınan Meclis kararına istinaden onaylanmıştır.Görüntülenme : 3997     -     Sayfayı Paylaş: