Çubuk Ticaret Borsası'na hoşgeldiniz..

   Çubuk Ticaret Borsası Organ seçimi 2018 NİSAN ayı içerisinde 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunun 83 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre yapılacaktır. Görev süreleri dört yıl olan Çubuk Ticaret Borsası Organ seçimleri 01 NİSAN 2018 PAZAR günü Çubuk Ticaret Borsası’na ait Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi Ülke Sokak No:2 Çubuk/Ankara adresinde bulunan binasında yapılacaktır.

   Seçimler aynı kanunun 81 inci maddesi gereğince Yargı gözetiminde yapılacak olup Sabah Saat:09,00 da başlayıp Akşam Saaat:17,00 de sona erecektir.

   Üye seçmen Listeleri 20.03.2018 ve 22.03.2018 tarihleri ( Salı, Çarşamba ve Perşembe) günleri Çubuk Ticaret Borsası binası giriş kapısında askıya çıkartılacaktır.

Seçme yeterlilikleri,

1-Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır Borsaya kayıtlı olmak ve Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

2-Gerçek kişiler ve Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak.

3-Tüzel Kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak.

4-Kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak

Seçilme yeterlilikleri,

1-Seçim tarihi itibarıyla tacir ve sanayiciler için ticaret siciline borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak şartıyla yeni kurulan borsalar hariç en az iki yıldan beri borsaya kayıtlı olmak.

2-Gerçek kişi ve Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur yazar olmak.

3-İflas etmemiş veya etmiş ise itibarını yeniden kazanmış olmak,

4-Herhangi bir suç dolayısıyla hüküm giymemiş olmak.

5-Kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak.

6-Oda,Borsa ve Birlik Organlarında görevli iken Milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda,borsa ve birlik organlarındaki görevleri seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

 

NOT: Organ seçimlerinde oy kullanacak olan gerçek kişilerin TC numarası yazılı nüfus cüzdanları ile Tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişilerin oylarını kullanabilmeleri için seçim tarihinden bir ay önce Ticaret Sicil Memurluğundan TC numarası yazılı yetki belgesi almaları gerekmekte olup almayan kişiler kanun gereği oylarını kullanamayacaklardır.

      

Üyelerimizin bilgilerine tebliğ olunur.

 

 

 

 

ÇUBUK TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞIGörüntülenme : 731     -     Sayfayı Paylaş: