Çubuk Ticaret Borsası'na hoşgeldiniz..

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik , üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde pek çok greçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıtlı yükümlülüğünün yerine getirmediği anlaşılmaktadır.Sisteme kayıt yükümlüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek ( 20.000 TL ile 1.000,000 TL arasında para cezası ) Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bir örneği ekte yer alan yazısında da belirtilen hususlar hakkında .

Diğer tarafdan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Oda ve Borsaların bu sıfat nedeniyle VERBİS'e kayıt yükümlülüğün başlangıcı 01/04/2019 tarihi iken kayıt yükümlülüğünün yerine getireleceği son tarih 31/03/2020 dir . VERBİS'e kayıt yükümlülüğü süreci içerisinde Oda ve Borsalarınızın izlemesi gereken usuller ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınacak diğer tedbirler hakkında bilgilendirmeler TOBB tarafından yapılacaktır.

Dosya İçin TIKLAYINIZGörüntülenme : 208     -     Sayfayı Paylaş: